Trion - endast i våra minnen...

Trio mä MI

Orkestern som varade en stund på jorden...

Knapp med noter för att lyssna på inspelningen.

Lyssna på den enda inspelningen som blev av.